Informace o odloučeném pracovišti DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín, LVS

Jsme školské zařízení, do kterého jsou umísťovány děti na základě udělení předběžného opatření, ústavní výchovy a ochranné výchovy převážně z Moravskoslezského kraje. Odloučené pracoviště v Ostravě Přívoze je určeno pro děti plnící povinnou školní docházku, které trpí poruchami vývoje osobnosti a poruchou sociálního vývoje, somatickým, smyslovým nebo kombinovaným postižením, se sníženou schopností přizpůsobení, vyžadující individuální výchovně terapeutickou péči.

Z diagnostického hlediska jde například o děti s abnormálními reakcemi, s osobnostní disharmonií a poruchami chování afektivního charakteru, neuroticky oslabené nebo s organickým postižením. Děti jsou zde umisťovány na základě komplexní diagnostiky s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb stanovených v zájmu rozvoje osobnosti a rozhodnutím ředitele DDÚ Bohumín.

Tyto děti mají diagnostikovány zpravidla tyto duševní poruchy (dle Světové zdravotnické organizace - WHO, Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize):

 

 • F70 Lehká mentální retardace
 • F71 Středně těžká mentální retardace
 • F43 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
 • F90 – 98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci
 • F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
 • F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností

 

Obecná charakteristika cílové skupiny:

 • ADHD
 • agresivní a disociální chování
 • afektivní rapty
 • distruktivní chování
 • verbální i fyzická agrese
 • nerespektování autorit
 • negativizmus
 • úzkost
 • sebepoškozování a další příznaky
 • sociální neobratnost
 • emoční deprivace a oploštělost následkem emoční deprivace
 • disociální aktivity

 

Cíl péče

Hlavním cílem je zajištění psychologické a speciálně pedagogické péče s využitím speciálních metod, postupů, forem a prostředků za účelem korekce chování. Dále socializace a integrace těchto dětí do majoritní společnosti.

Délku pobytu nelze přesně stanovit, ale zpravidla se jedná o 5 – 6 měsíců. Poté by měly být děti přemístěny do vhodného typu zařízení, převážně však do DDSŠ s léčebně-výchovným programem. Takový typ zařízení nebyl až do letošního roku v našem regionu zprovozněn, proto zde byl pobyt dětí delší.

Převážná část dětí, které jsou umístěny na odloučeném pracovišti v Ostravě –Přívoze, pochází z dětských domovů a svou vlastní rodinu buď nemají nebo o ně rodiče nejeví zájem.

Metody a přístupy k rozvíjení, výchově a vzdělávání jsou zpravidla složité, časově i jinak náročné a bývají často vytvářeny na základě individuálních zvláštností dětí. Proces učení a výchovy těchto dětí probíhá zcela odlišně.

Tyto děti také potřebují kontakt s běžným společenským prostředím. To se jim snažíme co nejvíce zprostředkovávat. Především v mimoškolních aktivitách se snažíme dětem ukázat, že volný čas lze trávit i jinak, než jak byly původně zvyklé. Jedním ze způsobů využívání volného času jsou výlety a pobyty v přírodě. Naše zařízení tak těmto dětem poskytuje pedagogicko-psychologickou, terapeutickou a sociální péči.

Výroční zpráva za rok 2006, 2007  (k otevření potřebujete mít nainstalovaný nějaký pdf prohlížeč)
 ZPĚT  Zpět na předchozí stránku Náhled ke článku Dětský hospicový stacionář Ondrášek
14.11.2014  Dětský hospicový stacionář Ondrášek
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření služeb Mobilního hospice Ondrášek zvýšením jeho kapacity a zřízením Dětského hospicového stacionáře. Chceme tak vyjít vstříc potřebám rodičů, kteří se dostávají do svízelné situace v souvislosti s péčí o nevyléčitelně nemocné dítě. V současné době budujeme Dětský hospicový stacionář Ondrášek, který bude poskytovat komplexní odlehčovací služby pro rodiče a blízké osoby našich pacientů...více

 Náhled ke článku Odloučené pracoviště DDÚ v Ostravě Přívoze
23.11.2013  Odloučené pracoviště DDÚ v Ostravě Přívoze
Odloučené pracoviště v Ostravě Přívoze je určeno pro děti plnící povinnou školní docházku, které trpí poruchami vývoje osobnosti a poruchou sociálního vývoje, somatickým, smyslovým nebo kombinovaným postižením, se sníženou schopností přizpůsobení...více

 Náhled ke článku Dětský domov v Budišově nad Budišovkou
23.11.2013  Dětský domov v Budišově nad Budišovkou
Dětský domov v Budišově nad Budišovkou je školské zařízení, jehož účelem je zajišťovat nezletilým dětem ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo nebo do 26 let po dobu studia. Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči o děti a mládež, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávána ve vlastní rodině...více

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace