ČBS Découvres Ton - logoOd kdy fungujeme


ČBS začíná existovat během roku 1999, kdy v prostorách bývalých ateliérů ČT vznikl stejnojmenný klub, který svým pohledem na společnost a z toho pramenícím programem chtěl reagovat na mezeru v kulturním dění. Během fungování se v klubu vystřídalo mnoho rozdílných kulturních akcí, od promítání černobílých filmů, workshopů, šachových a fotbalových turnajů, až po diskuse na různé témata, divadelní představení atd.
ČBS v prostorách bývalých ateliérů ČT - fotografie 1ČBS v prostorách bývalých ateliérů ČT - fotografie 3ČBS v prostorách bývalých ateliérů ČT - fotografie 2ČBS v prostorách bývalých ateliérů ČT - fotografie 4
Tvůrci sdružení se později rozdělili do několika částí, které se postupně rozvíjejí a vznikají také nové projekty.

Kdo jsme:
V současnosti se ČBS dělí na jednotlivé “divize”. Jsou to www stránky ZULU.cz, časopis PROGRESIV, CYBERFIRE, VJ-ské seskupení AREA 8.9., divadelni útvar Cofein a nejnovější projekt DJ-ská zkušebna. Všechny tyto aktivity, ač se svým způsobem chovají samostatně, jsou pevně spojeny v jeden celek, který mezi sebou komunikuje a vymýšlí nové koncepce. 

Čeho jsme dosáhli:
„Minulost je povinnost k tomu, abychom udělali něco pro budoucnost“.
Do této doby má ČBS na svědomí mnoho aktivit, které podpořily kulturní dění v tomto regionu. Vždy se snažil, aby se člověk, který jimi byl osloven a inspirován, ubíral dobrým směrem nejen pro něj, ale také pro okolí ve kterém žije. Snaží se mu rozšířit obzory chápání, ne však manipulační metodou, ale způsobem, který si zakládá na osobnosti a odhodlání. I když je ČBS bezesporu generační záležitostí, chce být, jak říká jeden z jeho tvůrců, „mezistupněm mezi dětstvím, mládím a realitou“.


WWW.ZULU.CZ Ostrava city culture server

Cílem činnosti internetového serveru www.zulu.cz je prezentovat ostravskou kulturní scénu celému internetovému světu. Zulu.cz se tak má ambici stát jakýmsi portálem, jehož návštěvník zde získá veškerý přehled jak o právě aktuálních novinkách tak i starší údaje (archiv akcí, událostí, činností a informací), které se v našem regionu konaly.

WWW.ZULU.CZ - náhled 1Základem celého serveru jsou často aktualizované novinky v nichž se návštěvník dozví nejnovější informace. Server také klade velký význam na vzájemnou komunikaci s (a mezi) návštěvníky, kteří tak mají příležitost se vyjádřit, co si o daném tématu myslí. 

Současné aktivity Zulu.cz se zaměřují na PŘEHLED AKCÍ přehledný seznam všech akcí, které se v Ostravě uskuteční (od klubů až po velké koncerty a open-airy). Přehled PROGRAMU KIN A DIVADEL, který si návštěvníci WWW.ZULU.CZ - náhled 2mohou nechat zasílat pravidelně přes e-mail s reporty a fotkami z proběhlých akcí. HUDBA ve formátu mp3 a mp4 (DJ sety, ukázky z nabízených desek vydavatelství Spirála, ukázky z desek ostravských kapel, záznamy z akcí apod.), seznam klubů včetně mapy s umístěním, kontakty a základn informace. Diskuse, Chat, Fórum - možnost vyjádřit se k dané tématice nebo si jen tak popovídat… ROZHOVORY z různými osobnostmi, které ovlivňují kulturní dění v našem regionu, interview s kapelami a djs, kteří se k nám chystají přijet. Soutěže, ankety o různé ceny, lístky na koncerty, party, CD apod.

WWW.ZULU.CZ - náhled 3V blízké budoucnosti přibudou následující funkce a projekty, umožňující vytvářet prostor pro výměnu kontaktů a zkušeností mezi umělci a kulturními promotéry a zpětně umožnit rezervovat vstupenky na vybrané akce za cenu předprodejní ceny, ankety cílené na poznatky, připomínky a přání uživatelů www.zulu.cz informovat veřejnost o kulturních akcích ve spolupráci s informačními systémy FANTOM a STDOLNÍ NOVINY. Server www.zulu.cz je určen všem lidem bez rozdílu věku, kteří hledají různé informace o ostravském kulturním životě, jako například: Ostravské sdružení djs EXTDUST RAINBOW hrajících a pořádajících taneční (techno, dnb, house) party. FAMILY OUTERS RECORDS - další ostravské sdružení hrající převážně dnb, jungle, ambient, chillout. Vydavatelství Spirála produkující převážně etno a world music desky a neposledně je nedílnou informační centrálou pro festival COLOURS OF OSTRAVA.


Zkušebna Černobílý svět

Zkušebna Černobílého světa - fotografie 1V loňském roce ČBS zahájil nový zájmový projekt - zkušebnu, kterou se snaží doplnit nabídku zájmových aktivit.

Zkušebna se nachází v centru města nedaleko Stodolní ulice a je určena pro začínající DJs. Tuto zábavu nenabízí žádné centrum volného času, i když je mezi mládeží velmi oblíbená a vyhledávaná. Ve zkušebně na zájemce čekají dva kvalitní gramofony s příslušnou technikou. Vybavení je prozatím základní, ale na profesionální úrovni. V budoucnu plánujeme její zlepšení. Zkušebna funguje jako klub s omezeným počtem členů. Každý platí tzv. zkušebné a na oplátku má k dispozici místnost a vybavení.

Zkušebna Černobílého světa - fotografie 2Naším cílem je umožnit mladým lidem rozvíjet své záliby a setkávat se v přátelském prostředí. Držíme se mota: „kdo si hraje nezlobí“, kterým nabízíme lidem hravý, přijatelný a navíc kreativní způsob trávení volného času. ČBS má v úmyslu rozšířit činnost zkušebny o další umělecké aktivity jako je dílna pro street art, vizuální projekce (tzv. tvoření plakátů na propagaci akcí pořádaných spřátelenými Djs a Vjs) a dekorace na pódia (viz AREA 8.9.).


AREA 8.9.

Spřátelená dílna pro vizuální tvorbu, která bude sdružovat kreativní a nápadité lidi. Původním záměrem bylo vytváření vizuálního doprovodu a propagace k hudebním akcím. Časem se aktivity rozšíří i do jiných oblastí jako je například zapojení mládeže do kulturního dění v blízkosti jejich bydliš v podobě zájmových center. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvíjení tvůrčích schopností a zároveň vyplnění volného času.


CYBERFIRE

CYBERFIRE - fotografie 1Cyberfire se již třetím rokem zabývá nejrůznějšími aktivitami, které zahrnují: fire show (plivání ohně, žonglování s hořícími kužely atp.), chůzi na chůdách a žonglováním při různých akcích, jako např. taneční party, oslavy atd. Díky spolupráci s neziskovou organizací ČBS a SDO brontosauři účinkovali u příležitosti Dne země a Dne dětí. Od roku 2002 také pořádají žonglovací festivaly.

V současné době mají v úmyslu spojit jedno-tlivce a vytvořit komunitu žonglerů na Severní Moravě. CYBERFIRE - fotografie 2V nedávné době bylo prokázáno, že žonglování příznivě působí na správnou funkci obou mozkových hemisfér najednou, což je možné u málo které činnosti a může být také určitým druhem meditace a rela-xace. Celkově tedy zlepšuje koordinaci pohybů a logické uvažování člověka.

Cyberfire usilují o to, aby se touto meditačněrelaxační činností zabývalo co nejvíce lidí. Rádi by získali finanční prostředky na vybavení, jenž by umožnilo založení žonglerské školy.
CYBERFIRE - fotografie 3
Docílit toho chtějí právě pořádáním žonglovacích festivalů a vystupováním na různých akcích jako například: Pravé české poutě s radiem ČAS, Benefice pro SDO Brontosauři v hotelu IMPERIAL, party radia KISS, party Tropikal radia ORION, Street hockey TV POLAR.

Jejich moto zní :“Jsme malý circus bez vlastního šapitó, které může být tam, kde
chcete vy.“


Progresiv

Hudební časopis Progresiv podporuje severomoravskou a českou alternativní hudební, literární a divadelní scénu s přesahy do jiných žánrů jako jazz, rock, funky, dance, poezie, film aj. Dále dává prostor začínajícím umělcům, kapelám, divadelním souborům a DJs. Přináší aktuální informace z kulturního dění v podobě recenze desek, demosnímků začínajících i zkušených regionálních kapel, reportů z místních koncertů a divadelních představení, přináší programy ostravských klubů, divadel a čajoven.

Progresiv sám také pořádá pravidelné akce, např. křesty časopisů, večery věnované vybranému stylu hudby, přičemž dává prostor zejména mladým a začínajícím kapelám (např.Jazzyk, Uhlí, Faux Pas), divadelním souborům (např. XXXHX XOXXOXX, Coffein), DJ-ům (např.A-tha-m, Kmin, Lautek, Forest) a výtvarníkům (např. Petra Polová, Jiří Másílko).

Časopis má za sebou rok života, přičemž s jistou nepravidelností vyšly 4 čísla. Z 24 stran na recyklovaném papíře se přetransformoval do podoby 52 stránkového černobílého magazínu formátu A5 s barevnou obálkou na křídovém papíře v nákladu 400 ks. Zpočátku byl časopis k dostání ve vybraných klubech a čajovnách v Ostravě, nyní se může pyšnit distribucí ve Frýdku-Místku, Havířově, Kopřivnici, Zlíně a Olomouci. Časopis stojí 25 Kč a je určen především čtenářům mezi 15-30 lety zajímající se o hudební a kulturní dění na alternativní scéně.

Časopis Progresiv - foto přebaluVětšina nákladů spojených s časopisem a jeho propagací (letáčky, plakáty, pořádání kulturních akcí) hradí organizace z vlastních prostředků získaných částečně z inzerce v časopise, avšak převážně z darů jednotlivých členů redakce. Příznivou změnu by přinesla koncepce, u které by maximální část nákladů byla hrazena z inzerce a darů spřízněných firem a fyzických osob. Díky získání finanční podpory bude moci časopis vycházet pravidelně, čímž získá na aktuálnosti a následně většího zájmu čtenářů i inzerentů.

Do budoucna plánuje hudební přílohu na CD obsahující skladby začínajících a mladých kapel místní a české scény, zkvalitňování obsahu v podobě většího počtu redaktorů, stránek a designu časopisu čímž chtějí zvýšit prestiž a kvalitu. Progresiv má také zájem o zavedení elektronické podoby časopisu na www stránkách. V případě, že se podaří domluvit spolupráci s některým z místních rádií, rádi by vytvořili komponovaný pořad zabývající se Ostravskou kulturní scénou, opět s důrazem na začínající kapely a projekty. I přes distribuci časopisu do jiných měst a postupným zařazováním také kulturních tipů a reportáží z těchto měst, bude stále klást důraz na Ostravskou a regionální scénu. Na Progresiv vyšly recenze a upoutávky v denících MF DNES a Moravskoslezský Deník, proběhl rozhovor se šéfredaktorem časopisu v Českém rozhlase Ostrava a na internetových serverech www.zulu.cz a www.ov-kluby.net.


Coffein

Divadelní spolek Coffein - fotografie 1Divadelní spolek Coffein - fotografie 2Mladý divadelní spolek působící na ostravské kulturní scéně od prosince 2003. Svým zaměřením možná vybočuje z klasických postupů divadla tím, že nezůstává jen u klasické prezentace a zapojuje do svých představení různé prvky např. vizuální - v podobě projekce diapozitivů na scénu (ve spolupráci s AREA 8.9.), moderní poezii, progresivní přístup ke stylům a žánrům v dané komunitě atd.

Nezaměřuje se jen na hry samotné, ale snaží se svá představení přiblížit představě post moderního kabaretu s prvky experimentálního divadla s důrazem oslovit mladou generaci a vcítit se do současných problémů každodenní reality mladého člověka. I přesto, že je spolek svým zaměřením přístupný více mladší generaci, nese sebou určité poselství pro dříve narozené publikum.


ČBS - Reference

UNITED, Dj deay 2001, Dj týDen 2004, SLIM SLAM DRUM,
METAN HIP HOP FEST, Den Země).
Sdružení je součástí SDO Brontosauři a spoluorganizátoři
při průběhu několika akcí např. Den dětí, Dolnolhotský buben,
Festival COLOURS of Ostrava.


“Po místní a státní spravě, podnikatelském sektoru jsou nevládní neziskové organizace třetím pilířem rozvoje každé demokratické společnosti. Vaše podpora tento fakt sounáležítosti jenom potvrzuje.”

Děkujeme za projevovanou přízeň.

ČBS Découvres Ton - logo mini

Černobílý svět

Statutární zástupce organizace: Vitězslav Oleják Mongolská
1428, Ostrava-Poruba 708 00 Telefon 608811669 E-mail: cbs@zulu.cz
IČO: 70313130 Číslo účtu: 1452811001/2400 vedený u Ebank
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace